-Niezależne centrum kultury-
„Ludzie powinni płacić za teatr, którego pragną, ale za teatr, którego ty sam pragniesz, musisz płacić z własnej kieszeni”.Wsiewołod Meyerhold

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
Nabór do Studia Teatralnego – Rok 2021

Nabór do Studia Teatralnego – Rok 2021

Nabór do Studia odbędzie się w terminie:
2/3 października 2021!

Studio Teatralne przy Teatrze Baza działa w Warszawie od 2006 roku. Założył je reżyser i pedagog teatralny Tomasz Zadróżny. Po pięciu latach działania przy DK Dorożkarnia i rozwijania działalności, grupa otrzymała własną siedzibę przy ulicy Podchorążych 39. Od tego czasu Studio Teatralne staje się najważniejszą formą działania Teatru Baza. Studio jako jedyne w Polsce jest tworzone na wzór rosyjskich szkół teatralnych. Pierwszy rok zajęć to głównie poznanie systemu K. Stanisławskiego (teatr psychologiczny). Doświadczenia takiej pracy stają się główną bazą dla dalszego rozwoju aktora. Starając się o wszechstronne wykształcenie poznajemy także techniki pracy M. Czechowa, W. Meyerholda, J. Grotowskiego, Odin Teatret, Teatru Gardzienice. Dodatkowo na warsztaty do Studia zapraszani są eksperci poszczególnych technik teatralnych. Ważnym elementem pracy w Studiu jest nastawienie na poznanie i badanie technik aktorskich. Nauka w Studiu trwa dwa lata (istnieje możliwość przedłużenia nauki o rok trzeci). Studio tworzone jest dla osób:

– przygotowujących się do egzaminów do państwowych szkół teatralnych (w roku 2021 z dwudziestu osób dziewięć zdało pomyślnie egzaminy).

– szykujących się do egzaminu eksternistycznego w ZASP-ie. (nauka w Studiu liczona jest jako wymagany staż w teatrze)

– stawiających na samorozwój, zdobywanie rzemiosła aktorskiego, poszukiwania w dziedzinie teatru.

Zajęcia są prowadzone systemem warsztatowym. Cykl edukacji kończy się spektaklem dyplomowym i wydaniem zaświadczenia ukończenia Studia. Rok kalendarzowy jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od października do końca stycznia, drugi – od lutego do końca czerwca. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (ponad 50 godzin w miesiącu).

I rok : poniedziałki (18 – 22), środy (18 – 22), piątki (17 – 22)

II rok: wtorki (godz. 18 – 22), czwartki (godz. 18 – 22), piątki (godz. 17 – 22)

Studio przeznaczone jest dla młodzieży od 16 lat i dorosłych.

Opłata za zajęcia wynosi 600 zł miesięcznie.

Etapy eliminacji:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury: Przygotowanie C.V. i listu motywacyjnego – wysłanie mailem: biuro@teatrbaza.pl. Po otrzymaniu maila wyznaczymy dzień i godzinę przesłuchania. (zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2021.
2. Prezentacja nauczonego na pamięć fragmentu dowolnej prozy (ok. pół strony formatu A4). Tekst powinien być bardzo dobrze nauczony na pamięć.
3. Wykonanie zadania aktorskiego.
4. Rozmowa.
5. Umuzykalnienie (ćwiczenia ze słuchu przy pianinie).

Pierwsze zajęcia odbędą się 3 października 2021
Na przesłuchania należy zapisać się mailowo: biuro@teatrbaza.pl
Opłata za przesłuchania wynosi 50zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Teatr Baza – Bank Millennium S.A. O/Warszawa 75 1160 2202 0000 0000 8640 3271
Dowód wpłaty należy zabrać na przesłuchanie.

Kontakt do Studia:
Teatr Baza/Studio Teatralne
Adres: ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa.
Telefon: 510-053-140
e-mail: biuro@teatrbaza.pl


zaprojektowane przez: ontherocks