Studio Teatralne

Przy Teatrze Baza
Studio Teatralne

Idea

Studio Teatralne działa w Warszawie od 2006 roku. Założył je reżyser i pedagog teatralny Tomasz Zadróżny. Po pięciu latach działania przy DK Dorożkarnia i rozwijania działalności, grupa otrzymała własną siedzibę przy ulicy Podchorążych 39. Od tego czasu Studio Teatralne staje się jedną z wielu form działania Teatru Baza. Studio jako jedyne w Polsce jest tworzone na wzór rosyjskich szkół teatralnych. Pierwszy rok zajęć to głównie poznanie systemu K. Stanisławskiego (teatr psychologiczny). Doświadczenia takiej pracy stają się główną bazą dla dalszego rozwoju aktora.

Starając się o wszechstronne wykształcenie poznajemy także techniki pracy M. Czechowa, W.
Meyerholda, J. Grotowskiego, Odin Teatret, Teatru Gardzienice
. Dodatkowo na warsztaty do Studia

zapraszani są eksperci poszczególnych technik teatralnych.

Dla kogo

Studio skierowane jest do młodzieży powyżej 16 lat i dorosłych. Nauczani tu studenci mają szansę

zdobyć rzetelną, praktyczną wiedzę aktorską. Mają też szansę pracy nad sobą, nad poznaniem siebie,

nad przekraczaniem własnych ograniczeń, na twórczość.

Jedni przychodzą do Studia, aby przygotować się do egzaminu do państwowych szkół

aktorskich, inni planują zdobycie dyplomu aktora poprzez zdanie egzaminu eksternistycznego (nauka w studiu jest zaliczana przez ZASP jako praktyka w teatrze).

Niektórzy przychodzą tu, bo chcą po prostu robić teatr.

Technika

Zaczynając od pracy nad sobą (min. wyobraźnia, uwaga, pamięć, spostrzegawczość, umiejętność

obserwacji, świadomość swojego ciała i głosu), przechodząc przez proste formy teatralne z

uwzględnieniem „działań psychofizycznych” Stanisławskiego, a kończąc na budowaniu postaci

scenicznej – aktor zdobędzie solidną podstawę do dalszej pracy w teatrze, do pracy, która może

poprowadzić go w przyszłości w różnych kierunkach. Przez dwa lata staramy się, aby student wziął

udział w kilku różnych spektaklach teatralnych – teatr psychologiczny, fizyczny, muzyczny. Technika

jest dla nas środkiem do wyrażania celów. Przy pracy na scenie, przy tańcu, pracy z piosenką,

tekstem, zawsze zaczynamy od pytania „co chcę powiedzieć, wyrazić”. Dlatego staramy się naszym

studentom poszerzać horyzonty. Organizujemy dodatkowe wykłady, wyjścia do teatru, kina. W ten

sposób student rozwija w sobie artystę i człowieka.

Pedagodzy

Przedmioty

Informacje

Nauka w Studiu trwa dwa lata (istnieje możliwość przedłużenia nauki o rok trzeci). Cykl edukacji kończy się spektaklem dyplomowym i wydaniem zaświadczenia ukończenia Studia. Rok kalendarzowy jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od października do końca stycznia, drugi – od lutego do końca czerwca. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (ponad 50 godzin w miesiącu).

I rok:
poniedziałki (18.15 – 22), środy (18.15 – 22), piątki (18.15 – 22)

II rok:
wtorki (godz. 18.15-22), czwartki (godz. 18.15-22), soboty (godz.14 – 19)

Rekrutacja

Nabór do Studia odbędzie się w dniach 3-4 października 2015.
Etapy eliminacji:

Kandydaci o wynikach przesłuchania zostaną powiadomieni mailem 30 września.

Opłata za zajęcia: 450zł miesięcznie (Opłata ta powinna być dokonana do 10 dnia bieżącego miesiąca). Studio przewiduje dwa miejsca socjalne (dla osób w trudnej sytuacji finansowej – 50% opłaty).

Na przesłuchania należy zapisać się mailowo: biuro@teatrbaza.pl

Opłata za przesłuchania wynosi 50zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto Stowarzyszenia Teatralna Chata – Bank Millennium S.A. O/Warszawa 75 1160 2202 0000 0000 8640 3271

Dowód wpłaty należy zabrać na przesłuchanie.