-Niezależne centrum kultury-
„Aktorzy, którzy nie idą do przodu, cofają się”Konstaty Stanisławski

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
Teatr Baza Idea Teatru Baza

Idea

Teatr Baza jest nowoczesnym centrum kultury.
Realizujemy działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i badawczym.
Głównym nurtem tych działań jest szeroko rozumiana sztuka teatru.
Pracownie twórcze, które działają w Ośrodku:

Teatr Baza – tworzenie i prezentacja spektakli;
Studio Teatralne – dwuletnia szkoła aktorska i reżyserska;

Stowarzyszenie Teatr Baza (dawne Stowarzyszenie Teatralna Chata) – edukacja kulturalna dla społeczności lokalnej Mokotowa, mieszkańców Warszawy;  projekty ogólnopolskie i międzynarodowe;

Małe Studio Teatralne  – zajęcia dla młodzieży szkolnej.

Oprócz działań związanych z teatrem, odbywają się tu: koncerty, wystawy, projekcje filmów, dyskusje, spektakle i spotkania dla dzieci, warsztaty artystyczne, spotkania z ludźmi kultury.

Celem tego projektu jest tworzenie miejsca otwartego dla wszystkich ludzi zainteresowanych sztuką.

Miejscu temu towarzyszy idea spotkania.

Kształtujemy przyszłych aktorów i reżyserów, animatorów kultury.
Rozwijamy u młodych ludzi talenty, pasje, twórcze postawy.

Założycielem Teatru Baza jest Tomasz Zadróżny oraz młodzi  animatorzy kultury skupieni wokół Stowarzyszenie Teatr Baza  (dawniej Stowarzyszenie Teatralna Chata założone w 2006 roku).

W maju 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało bardzo istotne wsparcie ze strony władz Dzielnicy Mokotów, co wyraziło się w przekazaniu lokalu użytkowego (ul. Podchorążych 39) na działalność  organizacji.


zaprojektowane przez: ontherocks