-Niezależne centrum kultury-
„Musimy kochać sztukę w nas, a nie siebie w sztuce”Konstanty Stanisławski

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
Teatr Baza Idea Teatru Baza

Idea

Teatr Baza jest nowoczesnym centrum kultury.
Realizujemy działania o charakterze artystycznym, edukacyjnym i badawczym.
Głównym nurtem tych działań jest szeroko rozumiana sztuka teatru.
Pracownie twórcze, które działają w Ośrodku:

Teatr Baza – tworzenie i prezentacja spektakli;
Studio Teatralne – dwuletnia szkoła aktorska i reżyserska;

Stowarzyszenie Teatr Baza (dawne Stowarzyszenie Teatralna Chata) – edukacja kulturalna dla społeczności lokalnej Mokotowa, mieszkańców Warszawy;  projekty ogólnopolskie i międzynarodowe;

Małe Studio Teatralne  – zajęcia dla młodzieży szkolnej.

Oprócz działań związanych z teatrem, odbywają się tu: koncerty, wystawy, projekcje filmów, dyskusje, spektakle i spotkania dla dzieci, warsztaty artystyczne, spotkania z ludźmi kultury.

Celem tego projektu jest tworzenie miejsca otwartego dla wszystkich ludzi zainteresowanych sztuką.

Miejscu temu towarzyszy idea spotkania.

Kształtujemy przyszłych aktorów i reżyserów, animatorów kultury.
Rozwijamy u młodych ludzi talenty, pasje, twórcze postawy.

Założycielem Teatru Baza jest Tomasz Zadróżny oraz młodzi  animatorzy kultury skupieni wokół Stowarzyszenie Teatr Baza  (dawniej Stowarzyszenie Teatralna Chata założone w 2006 roku).

W maju 2011 roku Stowarzyszenie uzyskało bardzo istotne wsparcie ze strony władz Dzielnicy Mokotów, co wyraziło się w przekazaniu lokalu użytkowego (ul. Podchorążych 39) na działalność  organizacji.


zaprojektowane przez: ontherocks