-Niezależne centrum kultury-
„Musimy kochać sztukę w nas, a nie siebie w sztuce”Konstanty Stanisławski

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
„Białe Noce” – PREMIERA 13…

„Białe Noce” – PREMIERA 13 LISTOPADA 2012 R.

Spektakl jest wierną adaptacjĄ jednego z pierwszych opowiadań Fiodora Dostojewskiego.Twórcy przedstawiają historię kilku spotkań Marzyciela i Nastusi. Jest to opowieść o poznawaniu się i rodzących się uczuciach między bohaterami. Marzyciel i Nastusia kochają, lecz ich miłość nie spotyka się na żadnej ze wspólnych dróg. Spektakl to też powrót do teatru słowa, do przekonania, że prostymi środkami wyrazu można pięknie opowiadać historię.

Reżyseria: Tomasz Zadróżny

Obsada: Maciej Dmochowski, Ewa Borowska

PREMIERA 13 LISTOPADA 2012 R.

Daty spektakli:
zaprojektowane przez: ontherocks