-Niezależne centrum kultury-
„Najważniejsze, aby się wzruszać, kochać, mieć nadzieję, drżeć, żyć. Być człowiekiem, zanim się jest artystą.”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Rekrutacja do Studia Teatralnego – 28, 29…

Rekrutacja do Studia Teatralnego – 28, 29 września 2013

Zapraszamy na przesłuchania do Studia Teatralnego!

Studio skierowane jest do młodzieży powyżej 16 lat i dorosłych. Nauczani tu studenci mają szansę zdobyć rzetelną, praktyczną wiedzę aktorską. Mają też szansę pracy nad sobą, nad poznaniem siebie, nad przekraczaniem własnych ograniczeń, na twórczość. W ten sposób powstało miejsce otwarte dla wszystkich, którzy chcą tworzyć teatr. Jedni przychodzą do Studia, aby przygotować się do egzaminu do państwowych szkół aktorskich, inni myślą o zdobyciu dyplomu poprzez zdanie egzaminu eksternistycznego. Niektórzy przychodzą tu, bo chcą robić teatr. Może czują, że teatr czyni ich życie pełniejszym, że ich życie staje się bardziej intensywne.

Główne przedmioty nauki w Studiu: elementarne zadania aktorskie, ruch sceniczny, taniec tradycyjny, emisja, dykcja, piosenka aktorska, piosenka ludowa, akrobatyka, proza, wiersz, praca nad spektaklem.

Co pewien czas zapraszani są goście, którzy prowadzą dodatkowe warsztaty dla studentów.

szczegółowe informacje >>>


zaprojektowane przez: ontherocks