-Niezależne centrum kultury-
Robić swoje niezależnie od wszelkich przeciwności.W. Meyerhold

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
Rekrutacja do Studia Teatralnego

Rekrutacja do Studia Teatralnego

Rekrutacja

Nauka w Studiu trwa dwa lata (istnieje możliwość przedłużenia nauki o rok trzeci). Zajęcia są prowadzone systemem warsztatowym. Cykl  edukacji  kończy się spektaklem dyplomowym i wydaniem zaświadczenia ukończenia Studia. Rok kalendarzowy jest podzielony na dwa semestry. Pierwszy semestr trwa od października do końca stycznia, drugi – od lutego do końca czerwca. Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu (ponad 50 godzin w miesiącu).

I rok : poniedziałki (18.15 – 22), środy (18.15 – 22), piątki (18.15 – 22)

II rok: wtorki (godz. 18.15-22), czwartki (godz. 18.15-22), soboty (godz.14 – 19)

Studio przeznaczone jest dla młodzieży od 16 lat i dorosłych.

Rekrutacja

Nabór do Studia odbędzie się w dniach 27-28 września 2014.
Etapy eliminacji:

  • Przygotowanie C.V. i listu motywacyjnego (należy przesłać mailem).
  • Prezentacja nauczonego na pamięć fragmentu dowolnej prozy (ok. pół strony formatu A4). Tekst powinien być bardzo dobrze nauczony na pamięć. Tekst może być dowolny, według gustu. To co Wam przypadło do gustu (Studio nie doradza w sprawie doboru tekstów).
  • Wykonanie zadań aktorskich.
  • Rozmowa.
  • Umuzykalnienie (ćwiczenia ze słuchu przy pianinie).

Kandydaci o wynikach przesłuchania zostaną powiadomieni mailem 30 września.
Opłata za zajęcia: 400zł miesięcznie (Opłata ta powinna być dokonana do 10 dnia bieżącego miesiąca). Studio przewiduje dwa miejsca socjalne (dla osób w trudnej sytuacji finansowej – 50% opłaty).
Na przesłuchania należy zapisać się mailowo: biuro@teatrbaza.pl
Opłata za przesłuchania wynosi  50zł. Kwotę tę należy wpłacić na konto Stowarzyszenie Teatr Baza – Bank Millennium S.A. O/Warszawa 75 1160 2202 0000 0000 8640 3271
Dowód wpłaty należy zabrać na przesłuchanie.

Kontakt do Studia

Studio Teatralne
Adres: ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa.
Telefon: 510-053-140
e-mail:  biuro@teatrbaza.pl


zaprojektowane przez: ontherocks