-Niezależne centrum kultury-
Robić swoje niezależnie od wszelkich przeciwności.

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
REGULAMIN DLA WYDARZEŃ PLENEROWYCH…

REGULAMIN DLA WYDARZEŃ PLENEROWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TEATR BAZA!

REGULAMIN wydarzeń kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 Zgodny z wytycznymi: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń kulturalnych
Organizator wydarzenia kulturalnego, dalej w tekście zwanego „wydarzeniem”, wprowadza regulamin uwzględniający zapisy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego i powołuje koordynatora do spraw zdrowotnych lub deleguje konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej Stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Wewnętrzne zasady organizatora wydarzenia
1. W wydarzeniu można uczestniczyć zgodnie z zasadami dystansu społecznego tj. zachowaniem dystansu między uczestnikami 2 metrów. Zapis nie dotyczy osób spokrewnionych i osób wspólnie zamieszkujących.

2. Uczestnicy są zobowiązani do zajęcia wskazanego miejsca lub też rozlokowania się na kocu (w przypadku rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących).

3. Dopuszcza się wnoszenie własnych koców, ale tylko do swojego użytku.

4. Do dyspozycji uczestników będą dostępne podkładki, które Organizator udostępni uczestnikom poprzez rozłożenie.

5. Po każdorazowym użyciu podkładki będą dezynfekowane przez Organizatora.

6. Nie wolno zmieniać miejsca w trakcie trwania wydarzenia.

7. Maksymalna liczba osób uczestniczących w wydarzeniu wynosi 150 lub wynika z aktualnego rozporządzenia właściwego ministra. Pracownicy wytypowani przez Organizatora będą kontrolować liczbę uczestników tak, aby nie przekroczyła dopuszczonej liczby osób na wydarzeniu.

8. Środki do dezynfekcji dłoni są dostępne przy wejściu na teren wydarzenia.

9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk.

Polityka informacyjna dla uczestników wydarzeń
1. Uczestnicy przed wydarzeniem zostaną poinformowani przez Organizatora:
a. o tym, że uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją
regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać,
b. o zasadach uczestnictwa w danym wydarzeniu pod kątem zasad logistyki
i bezpieczeństwa na terenie wydarzenia,
c. o zbieraniu przez Organizatora danych osobowych i kontaktowych,
które umożliwią łatwy kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego
zakończeniu – zbieranie ich nie jest obligatoryjne, po ich pozyskaniu,
dane będą przechowywane przez Organizatora 2 tygodnie, a po
tym okresie zostaną zniszczone.

Zasady organizacji widowni
Udział uczestników w wydarzeniu kulturalnym jest dopuszczalny pod warunkiem:
1. Zachowania dystansu społecznego (2 m),
2. Obowiązek uczestnictwa opiekuna dziecka i opiekuna osoby z orzeczeniem
o niepełnosprawności, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać
się samodzielnie.

Procedury postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia
wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia
1. Organizatorzy mają obowiązek udostępnić listę uczestników i pracowników odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
2. Rekomenduje się stosowanie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 

 


zaprojektowane przez: ontherocks