-Niezależne centrum kultury-
„Aktorzy, którzy nie idą do przodu, cofają się”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Zadania aktorskie

Zadania aktorskie

Jest to podstawowy trening aktora. Rozwija on wyobraźnię, uwagę sceniczną, pewność siebie, wrażliwość zmysłów, naiwność sceniczną, umiejętność obserwacji, umiejętność wyrażania emocji. Jakby to powiedział Stanisławski jest to "praca nad sobą", nad rozwijaniem w sobie potencjału aktorskiego i cech niezbędnych do dobrego wykonywania tego zawodu. Poszczególne zadania kończą się przygotowaniem etiud.  Etiudy te są podstawą do zaliczeń i ocen na zakończenie semestru.

zaprojektowane przez: ontherocks