-Niezależne centrum kultury-
„Musimy kochać sztukę w nas, a nie siebie w sztuce”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Akrobatyka

Akrobatyka

Akrobatyka w treningu aktora ma na celu rozwijanie odwagi i pewności na scenie. Dzięki tej pracy aktor na scenie jest zdecydowany, gotowy do reakcji całym ciałem. Pojawiają się tu ćwiczenia z gimnastyki (stanie na rękach, fikołki, skoki, fiflaki), z jogi, z biomechaniki W. Meyerholda oraz z ćwiczeń partnerskich opracowanych przez Teatr Gardzienice.

zaprojektowane przez: ontherocks