-Niezależne centrum kultury-
„Najważniejsze, aby się wzruszać, kochać, mieć nadzieję, drżeć, żyć. Być człowiekiem, zanim się jest artystą.”Auguste Rodin

Współpraca

Służewski Dom KulturyMoje Sielce

Przyjaciele

warsztaty aktorskieFundacja Artystyczna PERFORMOdin Teatret
Projekt „Poruszenie” –…

Projekt „Poruszenie” – warsztaty kontakt improwizacji

Teatr BAZA jest partnerem projektu “Poruszenie”, realizowanym przez Fundację Artystyczną PERFORM, dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawa.

To projekt z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, skoncentrowany na technice Contact Improvisation (CI) i na możliwościach jej wykorzystania jako medium łączącego w twórczym działaniu środowisko tancerzy/choreografów oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających utrudniony dostęp do sfery tańca lub obcujące z tą dziedziną najczęściej w roli widzów – osoby niesłyszące/słabosłyszące, niewidzące/słabowidzące, o odmiennych możliwościach ruchowych, imigranci, młodzież z tzw. trudnych środowisk oraz dorośli w trudnej sytuacji życiowej.

Główną ideą „Poruszenia” jest stworzenie osobom z tych grup realnej możliwości kontaktu z tańcem i przeciwdziałanie w ten sposób ich wykluczaniu z tej dziedziny życia kulturalnego oraz otwarcie środowiska tanecznego (w szczególności twórców z nurtu CI) na ich obecność w świecie tańca.

Na projekt składa się cykl weekendowych warsztatów tanecznych oraz przygotowanie performensu z udziałem osób ze wskazanych grup i tancerzy.

Plan warsztatów
05-06.10 Osoby niesłyszące/słabosłyszące i tancerze

Prowadzenie: Arye Bursztyn (Izrael)

19-20.10 Młodzież z tzw. trudnych środowisk i tancerze

Prowadzenie: Mirva Mäkinen (Finlandia)

26-27.10 Imigranci mieszkający w Warszawie i tancerze

Prowadzenie: Jonathan Megaw (Australia/UK)

09-10.11 Osoby niewidzące/słabowidzące i tancerze

Prowadzenie: Katy Dymoke (UK)

23-24.11 Osoby o odmiennych możliwościach ruchowych i tancerze

Prowadzenie: Paulina Święcańska (Polska)

30.11-01.12 Osoby w trudnej sytuacji życiowej i tancerze

Prowadzenie: Małgorzata Gajdemska i Paulina Święcańska (Polska)

05-08.12 Kontakt improwizacja i performance

Prowadzenie: Adrian Russi (Szwajcaria)

Projekt obejmuje 96 godzin, a każdy weekend 12 godzin warsztatów, prowadzonych w godzinach 10.00 – 17.30 (z przerwą obiadową). Warsztat z Adrianem Russi będzie trwał 24 godziny, a udział w nim możliwy jest dla uczestników co najmniej 2 wcześniejszych warsztatów.

Kontakt Improwizacja

Contact Improvisation (CI) – nazywana w Polsce Kontakt Improwizacją to dziedzina tańca, która swoje korzenie ma w tańcu współczesnym, chociaż wykorzystuje też elementy jogi, medytacji, różnych form pracy ze świadomością ciała. To forma improwizacji ruchowej, w kontakcie z podłogą, z drugą osobą, z grupą osób, w której ciało i ruch stają się narzędziem i sposobem komunikacji. Kontakt Improwizacja jest formą ruchu dostępną zarówno profesjonalnym tancerzom jak i osobom nie posiadającym wykształcenia tanecznego ani doświadczeń w tym zakresie.

 

Więcej o projekcie:

http://poruszenie-projekt.blogspot.com/p/projekt-poruszenie.html

www.facebook.com/art.perform

www.perform.org.pl

 

Informacje i zgłoszenia:
info@perform.org.pl
+48 506 051 508
Olga Lidia Kozłowska
Koordynatorka Projektu „Poruszenie”


zaprojektowane przez: ontherocks