-Niezależne centrum kultury-
„Dla aktora zrozumieć znaczy poczuć”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Projekt „Poruszenie” –…

Projekt „Poruszenie” – warsztaty kontakt improwizacji

Teatr BAZA jest partnerem projektu “Poruszenie”, realizowanym przez Fundację Artystyczną PERFORM, dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawa.

To projekt z zakresu edukacji kulturalnej w obszarze tańca, skoncentrowany na technice Contact Improvisation (CI) i na możliwościach jej wykorzystania jako medium łączącego w twórczym działaniu środowisko tancerzy/choreografów oraz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających utrudniony dostęp do sfery tańca lub obcujące z tą dziedziną najczęściej w roli widzów – osoby niesłyszące/słabosłyszące, niewidzące/słabowidzące, o odmiennych możliwościach ruchowych, imigranci, młodzież z tzw. trudnych środowisk oraz dorośli w trudnej sytuacji życiowej.

Główną ideą „Poruszenia” jest stworzenie osobom z tych grup realnej możliwości kontaktu z tańcem i przeciwdziałanie w ten sposób ich wykluczaniu z tej dziedziny życia kulturalnego oraz otwarcie środowiska tanecznego (w szczególności twórców z nurtu CI) na ich obecność w świecie tańca.

Na projekt składa się cykl weekendowych warsztatów tanecznych oraz przygotowanie performensu z udziałem osób ze wskazanych grup i tancerzy.

Plan warsztatów
05-06.10 Osoby niesłyszące/słabosłyszące i tancerze

Prowadzenie: Arye Bursztyn (Izrael)

19-20.10 Młodzież z tzw. trudnych środowisk i tancerze

Prowadzenie: Mirva Mäkinen (Finlandia)

26-27.10 Imigranci mieszkający w Warszawie i tancerze

Prowadzenie: Jonathan Megaw (Australia/UK)

09-10.11 Osoby niewidzące/słabowidzące i tancerze

Prowadzenie: Katy Dymoke (UK)

23-24.11 Osoby o odmiennych możliwościach ruchowych i tancerze

Prowadzenie: Paulina Święcańska (Polska)

30.11-01.12 Osoby w trudnej sytuacji życiowej i tancerze

Prowadzenie: Małgorzata Gajdemska i Paulina Święcańska (Polska)

05-08.12 Kontakt improwizacja i performance

Prowadzenie: Adrian Russi (Szwajcaria)

Projekt obejmuje 96 godzin, a każdy weekend 12 godzin warsztatów, prowadzonych w godzinach 10.00 – 17.30 (z przerwą obiadową). Warsztat z Adrianem Russi będzie trwał 24 godziny, a udział w nim możliwy jest dla uczestników co najmniej 2 wcześniejszych warsztatów.

Kontakt Improwizacja

Contact Improvisation (CI) – nazywana w Polsce Kontakt Improwizacją to dziedzina tańca, która swoje korzenie ma w tańcu współczesnym, chociaż wykorzystuje też elementy jogi, medytacji, różnych form pracy ze świadomością ciała. To forma improwizacji ruchowej, w kontakcie z podłogą, z drugą osobą, z grupą osób, w której ciało i ruch stają się narzędziem i sposobem komunikacji. Kontakt Improwizacja jest formą ruchu dostępną zarówno profesjonalnym tancerzom jak i osobom nie posiadającym wykształcenia tanecznego ani doświadczeń w tym zakresie.

 

Więcej o projekcie:

http://poruszenie-projekt.blogspot.com/p/projekt-poruszenie.html

www.facebook.com/art.perform

www.perform.org.pl

 

Informacje i zgłoszenia:
info@perform.org.pl
+48 506 051 508
Olga Lidia Kozłowska
Koordynatorka Projektu „Poruszenie”


zaprojektowane przez: ontherocks