-Niezależne centrum kultury-
„Dla aktora zrozumieć znaczy poczuć”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
Część wspólna – Sielce | Instalacja…

Część wspólna – Sielce | Instalacja czynna do I 2015

Instalacja jest podsumowaniem akcji trwającej cały październik, dla której inspiracją stało się zaangażowanie mieszkańców Sielc na rzecz terenu dawnego przedszkola i powiązanego z nim ogrodu. Teren ten wskutek braku odpowiednich rozwiązań prawnych może stracić swoją funkcję publiczną stając się działką pod zabudowę deweloperską.
i
Sytuacja, w jakiej znaleźli się Sielczanie, stała się impulsem do sąsiedzkiego zjednoczenia i wzmocnienia lokalnej tożsamości, ale też sprowokowała dyskusję nad przestrzenią osiedla i potrzebami mieszkańców. W czasie trwania akcji spotkały się różne głosy i pomysły, w ten sposób tworząc podwaliny pod wspólne podwórko, jakim może być odzyskany teren przedszkola z ogrodem.
i
i
Powstałą podczas trwania projektu instalację - mapę tworzą archiwalne zdjęcia, fragmenty nagranych wywiadów i inne ślady kultury na Sielcach udostępnione nam przez mieszkańców okolicy. Wszystko to, co tworzy naszą wspólną miejską przestrzeń i sprawia, że miejsce to nabiera niepowtarzalnego i przyjaznego nam charakteru.
i
Wernisaż: sobota 25.10, godz. 12.00 Wystawa czynna do I 2015 w godzinach otwarcia teatru (10-20) Teatr Baza ul. Podchorążych 39

Projekt jest realizowany w ramach Laboratorium Pomysłów Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, dzięki wsparciu finansowemu Miasta Stołecznego Warszawy. Koordynatorem i pomysłodawcą jest Jacek Wajszczak – sąsiad z Sielc, prywatnie cyklista i psem za pan brat, oficjalnie doktorant kulturoznawstwa w IKP UW. Kontakt: czescwspolna@gmail.com.
i

 

zaprojektowane przez: ontherocks