-Niezależne centrum kultury-
Nie ma małych ról, są tylko mali aktorzy

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
„Musimy kochać %sztukę% w nas, a nie…

„Musimy kochać %sztukę% w nas, a nie siebie w sztuce”

zaprojektowane przez: ontherocks