-Niezależne centrum kultury-
„Prawdziwe powołanie każdego polega tylko na jednym: na odnalezieniu siebie samego.”

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
26-29.01.13 – Warsztaty tańca Butoh

26-29.01.13 – Warsztaty tańca Butoh

WARSZTATY TAŃCA BUTOH
26-29 stycznia 2013 (sob-wt, 11.00 – 19.00)

MIEJSCE
Teatr Baza

Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich chętnych – zarówno aktorów, performerów czy tancerzy jak osób nie posiadających żadnego doświadczenia w pracy z ciałem. Będziemy szukać źródeł inspiracji w swoim wnętrzu i w otaczającym nas świecie. Każdy indywidualnie i w swoim tempie pracować będzie – pod okiem mistrza – nad relacjami ciało-umysł-duch tak by móc tańczyć mikro i makrokosmos.

Butoh narodził się w Japonii w końcu lat pięćdziesiątych jako kontrkulturowa forma tańca. Jego twórcami byli Tatsumi Hijikata (1928-1986) i Kazuo Ohno (1906-2010!) – całkowicie inne osobowości, które odmiennymi lecz zawsze inspirującymi bądź pełnymi prowokacji metodami, dążyły do osiągnięcia przez swych adeptów poziomu całkowitej jedności ciała, ducha i umysłu. Według nich, jedynie taki stan pozwala na całkowite wyzbycie się wszelkich ograniczeń społecznych i kulturowych a wyzwolone ciało staje się nośnikiem prawdziwie uniwersalnego, czystego przekazu. Przyjeżdżający do Polski od wielu lat, Atsushi Takenouchi (www.jinen-butoh.com) kontynuuje tradycję swych poprzedników.

TEMAT PRZEWODNI WARSZTATU
ZERO
Zero jest pustką.
Zero jest punktem początku i końca.
Zero jest przejściem między czystością a nieczystością.
Zero jest punktem zwrotnym radości i smutku.
Zero jest tu i teraz – to brama czasu między przeszłością i teraźniejszością.
Można wyobrazić sobie punkt przejścia z naszego ruchu codziennego do ruchu butoh. Lub między ruchem klauna a ruchem butoh, lub energią nieba a ziemi, lub przesileniem letnim a zimowym…
Czym dla Ciebie jest Zero? Co jest punktem wyjścia i kiedy następuje zwrot?
Czym jest Zero dla Twojego tańca?
Będziemy szukać punktu zero w trakcie warsztatu.

REKRUTACJA
Aby zgłosić się na warsztaty, bardzo proszę o wysłanie zgłoszenia mailem (pełne imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, nr. telefonu) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty zaliczki w wysokości 100 złotych do 31 grudnia 2012. Osoby, które nie wpłacą zaliczki w powyższym terminie będą mogły wziąć udział w warsztatach pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i dostarczenia potwierdzenia pełnej wpłaty do 20. stycznia 2013 r.  Udział w warsztatach wyłącznie za okazaniem poświadczenia przelewu. W tytule przelewu proszę wpisać „darowizna” oraz swoje imię i nazwisko.

ORGANIZATOR
Anita Zdrojewska, Fundacja POMPKA
ul. Łowicka 56/4a
02-531 Warszawa
Nr. konta: 42 1440 1387 0000 0000 0940 3442
Adres mailowy:
publink@publink.com.pl

KOSZT WARSZTATU
460,- zł.

Dodatkowo, w mailu prosimy o załączenie deklaracji ubezpieczeniowej
Oświadczam, że posiadam ubezpieczenie zdrowotne na czas uczestniczenia w warsztatach butoh 26-29.01.2013.


zaprojektowane przez: ontherocks