-Niezależne centrum kultury-
„Doskonalić się w aktorstwie, to znaczy doskonalić się jako człowiek” Peter Brook

Przyjaciele

Festiwal Grzesiuka
4.11 – godz. 18.00 – Wieczór…

4.11 – godz. 18.00 – Wieczór improwizacji teatralnej – Grupa MIA100W

Opowiadanie historii jest istotą teatru. Improwizacja to twórczość oparta na spotkaniu twórców i rodzącej się w wyniku tego więzi, której owoce nigdy nie są do końca przewidywalne. Wieczór improwizacji teatralnej powinien więc przybrać kształt spotkania wypełnionego opowieściami naznaczonymi żywiołem spontaniczności – zaskakującymi, odkrywczymi.
Opowieści, które w ten sposób powstaną, mogą być smutne i wesołe, mądre i głupie, przejmujące i wzruszające, proste i złożone. Łączą je dwie rzeczy: nieprzewidywalny efekt i autentyzm usiłowań aktorów improwizujących.
Powyższy projekt jest wyjściem naprzeciw ciągle rosnącemu zainteresowaniu teatrem improwizacji w Polsce oraz badaniem jakie możliwości kreacji artystycznej kryje w sobie ten rodzaj działań scenicznych.
Aktorzy wspólnie z widzami odkrywają to, co może być interesujące i niepowtarzalne w tego rodzaju przedsięwzięciu. Kładąc szczególny nacisk na to by występ miał charakter spektaklu teatralnego nie zaś występu kabaretowo rozrywkowego chcemy zwrócić odbiorcom uwagę na oryginalność i uniwersalność narzędzia pracy w teatrze jakim jest improwizacja teatralna. Jesteśmy grupą, której przyświeca idea odnalezienia innego języka improwizacji, niż ten którym posługuje się większość istniejących zespołów.
Jesteśmy aktorami i szukamy teatru w impro. Teatru z jego formalnymi zabiegami, ekspresją i tematami które staramy się poruszać. Nie nastawiamy się na efekciarstwo i żonglerkę cientą ripostą, lecz wychodzimy z założenia, że satysfakcja z uczestniczenia w spektaklu może mieć znacznie szersze spektrum. Absurd, rytuał, ciało i ruch, oraz wszystko to co ukryte, nieznane i nieprzewidywalne, tworzą naszą płaszczyznę działania.

BEZ REŻYSERA, BEZ SCENARIUSZA

https://www.facebook.com/events/330608287715062/


zaprojektowane przez: ontherocks